შედეგები

სატურნირო მდგომარეობა - GDS'24 PRO კლასი

GDS'24 გუნდური ჩათვლა

სატურნირო მდგომარეობა - GVDS'23