შედეგები

სატურნირო მდგომარეობა - GDS'23 PRO კლასი

GDS'23 გუნდური ჩათვლა

სატურნირო მდგომარეობა - GVDS'23